Publikace ZS

Odpouštím vám jeden hřích Farewell to bad timesI forgive you one sinIt’s enough to drive you crazyAby se z tebe jeden nezbláznilSbohem nežádoucím časůmRapsodie v pruhovaném - NedokončenáRožmitálské miniaturky – Příběhy z dob nedávno minulýchAnděl v pekleSvětlanu by chtěl každýJoy till DeathAn Angel in HellHumour at its BestThe Times They Are Changing - It could be even worseWhat Comes NaturallyZ pout na pouť ke štěstíBerry Bokr aneb Čerstvé kozy denně na trhGatě dolů, madam!I v rakvi na míru se dá otáčetRadost až do smrtiTrombonista a královnin zadeček

 

switch language to Czechswitch language to English

Úvodní stránka Knihy O autorovi Nákup Kontakt

Anděl v pekle

Anděl v pekle
Název:Anděl v pekle
Autor:Zsolt Staník

Ilustrace a obálka:Zdeněk Netopil
Odpovědný redaktor:Dan Řezníčková
Grafická úprava a sazba:Veronika Jelenová
Vydal:Zsolt Staník, Prague
Jazyk:český
První vydání:2012
ISBN:978-80-904045-3-3
Úprava:180 stran

Cenaviz nákup
>> nákup

O knížce

Kniha obsahuje devět převážně humoristických povídek členěných po třech do skupin – Příběhy cholerika, Psí příběhy a Příběhy ze Španělska. Námět pro ně čerpá autor z běžných životních situací – z lékařského prostředí a služeb v Příbězích cholerika, z vyprávění jeho norských přátel, milovníků psů, v Psích příbězích a v Příbězích ze Španělska z pozorování za jeho pobytu ve Španělsku. Součástí knihy jsou také dvě kratší novely, Petr a Pavel – příběh dvou protikladů a Anděl v pekle – příběh statečné Betty.

První z nich vychází z představivosti autora, i když chování a jednání hlavních postav, Petra, Pavla, Evy a Jany, mohou mnohdy připomínat osoby a situace, které čtenáři znají z vlastní zkušenosti. Jde o slušnost, pracovitost, poctivost, férovost, odbornou způsobilost v případě Petra, křivé jednání, podlost, závist, nezodpovědnost a hulvátství u Pavla, složité osobní vztahy a láska k chudším dětem u novinářky Evy a Janin boj za rovné postavení žen ve společnosti, jíž hrozila ztráta něžné ženskosti.

Zvláštní postavení v knížce má povídka Anděl v pekle – příběh statečné Betty. Může sloužit jako příklad ženské síly a odhodlanosti. Na pozadí skutečného životního příběhu z poválečného období v Anglii a Skotsku popisuje autor statečnost a morální sílu dívky Betty při překonávání překážek, které jí život staví do cesty.